CENTYLE naszych dzieci

CENTYLE, co to jest?

Rozwój fizyczny dziecka a wymiary ciała.

    W okresie noworodkowym, niemowlęcym oraz dzieciństwa rodzice powinni regularnie przeprowadzać pomiary wzrastania i masy ciała, ponieważ są one wskaźnikiem świadczącym o prawidłowym rozwoju malucha.
Tak naprawdę prawie połowa rodziców nieregularnie przeprowadza pomiary swoich dzieci, a co dziesiąty rodzic nie zaprząta sobie nimi głowy. Dziecko powinno być mierzone i ważone, co ok.2 tygodnie lub raz w miesiącu, najlepiej spytać o to lekarza prowadzącego.
    Mierzenie to nie wszystko. Siatki centylowe stanowią pewien punkt odniesienia, są graficznym obrazem jednocechowych standardów rozwojowych, ponieważ podają pełny zakres zmienności cechy.Metoda siatek centylowych oparta jest na obserwacji częstości występowania poszczególnych wielkości cech we wzorcowej populacji, na tej podstawie można sądzić jak dalece pod względem badanej cechy dane dziecko odbiega od wielkości przeciętnych dla jego wieku, płci i środowiska.
     W siatkach centylowych na osi poziomej przedstawione są klasy wieku natomiast na osi pionowej wielkości cechy, dla której przeznaczona jest dana siatka  (wzrostu, wagi).Na tle tego układu przebiegają linie oznaczające częstość występowania danej cechy.


SPRÓBUJ POSŁUŻYĆ SIĘ SIATKAMI CENTYLOWYMI!
Pamiętaj: centyl jest wartością statystyczną mówiącą ile procent dzieci waży lub mierzy tyle samo lub mniej niż Twoje dziecko!


Waga chłopców

Waga dziewczynek

Wzrost chłopców

Wzrost dziewczynek
Istnieje wiele rodzajów siatek centylowych, podałam za przykład te, ponieważ uwzględniają szeroki zakres wieku dziecka.


Komentarze