o rafach koralowych jako lekarstwie na raka

Ciekawostki

Rafy koralowe źródłem leków na raka.Ochrona koralowców jest ważna nie tylko ze względu na zachowanie ekosystemów. ma też istotne znaczenie dla medycyny. Zdaniem naukowców te same związki, które utrzymują przy życiu koralowce i gąbki pomagają m.in. chorym na raka. 
Prawdopodobieństwo odkrycia leczniczego związku w głębinach oceanu  jest 400 do 600 razy wyższe niż na lądzie, a rafy są najbogatszym źródłem- wyjaśnia Stephanie Wear, dyrektor programu ochrony raf koralowych, amerykańskiej organizacji Nature Conservancy. Zasoby te kurczą się jednak z powodu szkód wyrządzonych przez zmiany klimatu i zanieczyszczenie. Preparaty które zawierają związki pochodzące z raf, stosowane są terapii przeciwnowotworowej i przeciwretrowirusowej. Badana jest także ich skuteczność w chorobach Alzheimera i Parkinsona.

Komentarze